Modele dorosłości

Młodzi skarżą się na brak Umiejętności Społecznych i emocjonalnych odpowiedzialnych za budowanie bliskich RELACJI. Większość osób, które wzięły Udział w badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu SWPS, Czuje się dorosła Dzięki posiadanym kompetencjom zawodowym oraz zatrudnieniu. Mniejsza Grupa Czuje się dorosła z uwagi na posiadaną niezależność (Samodzielne mieszkanie i własne Gospodarstwo Domowe) Czy bycie w związku. Zdaniem Młodych przez to, że byli skoncentrowani na Edukacji ucierpiała Możliwość zdobywania przez nich doświadczeń Zawodowych w tym czasie oraz poznawania je Rozwoju innych swoich kompetencji, chociażby w zakresie RELACJI Społecznych Czy Aktywności obywatelskiej. Często wymienianą barierą przez badanych jest brak pracy, une co za tym idzie – możliwości Rozwoju zawodowego i usamodzielnienie się, pozyskania wzgl, Nego bezpieczeństwa, które umożliwiłoby odseparowanie się OD rodziców je założenie własnego Gospodarstwa de domowego. Jako przeszkodę wskazywano również wydłużony Okres Edukacji. Wśród dominujących strategii wchodzenia w dorosłość na drodze indywidualnych doświadczeń wyłaniają się MODELE: profesjonalisty-poprzez rozwla kompetencji, radzenia sobie w sferze materialnej i Zawodowej: Posiadanie zawodu i zatrudnienia, un także umiejętność zarobienia na siebie oraz zapewnienie bytu rodzinie; kowala własnego LOSU-rozw, Autonomii i budowanie niezależności: Samodzielne mieszkanie, bez rodziców je założenie własnego Gospodarstwa domowego; domatora-budowanie RELACJI i bliskich Związków: Życie w stałym związku oraz umiejętność obowiązywała bliskiej RELACJI partnerskiej; mędrca-rozwla Wewnętrzny: Posiadanie wiedzy życiowej oraz umiejętność podejmowania decyzji oraz ponoszenia ich konsekwencji, migrant-osoby, która jeszcze nie zdecydowała się na większe decyzje, Posiada Prawo jazdy i ukończoną edukację szkolną. Badani w większości stwierdzili, że posiadają Takie Cechy Jak Mądrość życiowa Czy rozsądek, Jednak nie w takim stopniu, w Jakim Wcześniej wskazywali za Konieczny, aby móc. uznać się za dorosłych. Przykładowo, kryterium uznane przez większość badanych za decydujące o dorosłości, CZYLI umiejętność podejmowania decyzji i ponoszenia ich formalności spełnia 52 proc. badanych, niezbne zaś ne uznania się za dorosłego Umiejętności w zakresie obowiązywała siebie, rodziny, Czy budowania bliskich RELACJI, deklarowało la 50 proc.

– w swietle powyższych wyników trudno jest Nadal mówić o późnym wchodzeniu w dorosłość. Rzeczywiście, pełnienie ról Społecznych uważanych tradycyjnie za markery dorosłości przesuwane jest przez Młodych na późniejsze Lata.

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.

by admin